Milý návštěvníku,

těší nás, že jste na našich stránkách. Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách užití těchto stránek a ochraně vašich údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Ať Vám naše stránky přinesou užitek.

 

KDO JSEM A KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT

Provozovatelem stránek je:

Jana Fridrichová, Drnov 31, 274 01 ŽIŽICE

IČO: 641 56 567

Kontaktovat mě můžete:

  • elektronicky na emailové adrese jana@magickaaloe.cz
  •  písemně na adrese: Jana Fridrichová, Drnov 31, 274 01 Žižice

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete na těchto stránkách. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití.

Používáme je ke vzájemné obchodní komunikaci a sdílení informací, do budoucna k realizaci možných obchodů, také k veškeré zákaznické administrativě a rovněž k marketingovým účelům.

Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Na požádání Vám podle možností obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na nás a kontaktovat mě na emailu : jana@magickaaloe.cz .

 

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají moje webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář nebo vyplněním objednávky. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Registrací na mých stránkách a vyplněním údajů do webového formuláře mi dáváte Váš souhlas dle zákona č. 480/2004 Sb. a umožníte nám zasílat Vám obchodní sdělení, ze kterých se můžete kdykoliv, dle zákonných podmínek, odhlásit a Váš souhlas tak vzít zpět.

Vyplněním případného prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a s příjmem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu provozovatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit a my sjednáme nápravu.

V případě emailové komunikace se z odběru obchodních sdělení můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

COOKIES

Jakožto provozovatel stránek používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky.